KostkaESK - szybkie tworzenie list konkursowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


SEZON LOTOWY 2018!!!!!!!!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.03.2018

KOMUNIKAT

w sprawie zgrywania spisów gołębi 2018

 

 

Informujemy, że od sezonu lotowego 2018 spisy gołębi będą zgrywane bezpośrednio z zegarów hodowców.

 

Termin zgrywania dla lotów gołębi starych ustala się na dzień 7.04.2018, a na loty gołębi młodych na dzień 15.08.2018.

 

Każda sekcja otrzyma stosowne urządzenie do zgrywania (to samo, co do zgrywania danych z lotu). Są dwa rodzaje urządzeń – jedno tylko do zegarów typu Tauris, a drugie do wszystkich pozostałych typów zegarów. Wszyscy hodowcy drukują spis uporządkowania (może być bez zakodowanych obrączek elektronicznych). Przy różnych typach zegarów należy zrobić wydruk z wszystkich zegarów jednego typu, następnie wyłączyć urządzenie, przepiąć do następnego typu zegarów zrobić wydruk i tak dalej.

 

Do obliczeniowca należy dostarczyć karty pamięci z urządzeń oraz wydrukowany spis od każdego hodowcy.

 

NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE W WSZYSTKICH ZEGARACH OPRÓCZ UNIKON-ów DO GMP ZALICZONA ZOSTANIE PIERWSZA PIEĆDZISIĄTKA GOŁĘBI ZE SPISU, NATOMIAST WŁAŚCICIELE UNIKON-ów MUSZĄ NA WYDRUKACH PO ICH WYDRUKOWANIU ZAZNACZYĆ GOŁEBIE DO GMP.

 

Nie trzeba wpisywać kolorów gołębi !

 

W związku z tym, że spisy zgrywane będą prosto z zegarów, nie ma potrzeby przekazywania wydruków do sprawdzenia. Każdy hodowca sam odpowiada za swój spis.

 

Jeżeli na danej sekcji zdarzy się zegar z którego nie można zgrać danych - hodowca oddaje wydruk spisu z dopiskiem „NIE ZGRANE”

Posiadacze zegarów tradycyjnych oddają spis na tradycyjnym druku spisu.

 

W związku z tym, że spisy muszą być przekazane zgodnie z regulaminem do Okręgu do 20.04.2018, to jeszcze do 16.04.2018 można będzie telefonicznie zmienić gołębie z 50-tki, w razie gdyby np. gołębia porwał jastrząb lub gołąb zachorował. Nie usuwamy wtedy gołębia z zegara, tylko zamieniamy gołębie w 50-tce.

 

Jeżeli w tym roku nie będzie ze zgrywaniem problemów, to w roku przyszłym termin zgrywania będzie jeszcze późniejszy.    

 

 

Zarząd Oddziału


WYSTAWA REJONOWA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.11.2017

W dziale pliki do pobrania znajduje się plik z zgłoszeniem gołębi na wystawę.rejonową

 

Pozdrawiam

Zarząd oddziału


WYSTAWA REJONOWA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.11.2017


WYSTAWA REJONOWA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.11.2017

Siemianowice Śl. 19.10.2017

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Zarząd Rejonu 6 Siemianowice Śl. informuje Zarządy przynależnych oddziałów, że wystawa rejonowa sezonu lotowego 2017 odbędzie się w dniach 1, 2 i 3.12.2017 w Domu Kultury „CHEMIK” w Siemianowicach Śl. – Bytkowie.

 

Wystawa obejmować będzie następujące klasy:

 

 

1. Klasa Olimpijska "STANDARD"

 

samczyki -     konkursy w latach 2016-2017 łącznie 2.500 kon/km ; w 2017 może mieć całość 2.500 kon./km lecz nie mniej niż 750 kon/km.

samiczki  -     konkursy w latach 2016-2017 łącznie 2.000 kon/km ; w 2017 może mieć całość 2.000 kon./km lecz nie mniej niż 600 kon/km.

 

Konkursy w tej klasie mogą być zaliczone z lotów powyżej 100 km, o ile włożono na lot minimum 150 sztuk gołębi.

 

 

2. Klasa "WYCZYN"

 

 

samczyki -     konkursy w roku 2017 łącznie conajminiej 2.500 kon/km

samiczki  -     konkursy w roku 2017 łącznie conajminiej 2.000 kon/km

 

Konkursy w tej klasie mogą być zaliczone z lotów powyżej 100 km, o ile włożono na lot minimum 250 sztuk gołębi.

 

 

3. Klasa "SPORT WYCZYN" za dwa lata

 

samczyki -     konkursy w latach 2016-2017 łącznie 4.500 kon/km

samiczki  -     konkursy w latach 2016-2017 łącznie 3.500 kon/km

 

Konkursy w tej klasie mogą być zaliczone z lotów powyżej 100 km, o ile co najmniej

20 hodowców włożono na lot minimum 250 sztuk gołębi.

 

 

4. Klasa "SPORT" A

 

samczyki       10 konkursów w latach 2016-2017 minimum 1.500 kon/km z lotów od 100 do samiczki            400 km o ile conajmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi.

 

 

 

 

 

5. Klasa "SPORT" B

 

samczyki       8 konkursów w latach 2016-2017 minimum 2.800 kon/km z lotów od 300 do

i samiczki      600 km o ile conajmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi.

 

 

6. Klasa "SPORT" C

 

samczyki       6 konkursów w latach 2016-2017 minimum 3.300 kon/km z lotów powyżej

i samiczki      500 km o ile conajmniej 20 hodowców włożono na lot min. 150 sztuk gołębi.

 

 

7. Klasa "SPORT" D

 

samczyki       11 konkursów w latach 2016-2017 minimum 3.500 kon/km

i samiczki       z lotów od 100 - 400 km (20 hod. – 250 goł.) od 3-5 kon. ; od 300 - 600 km (20 hod. – 250 goł.) od 2-6 kon.  powyżej 500 km (20 hod. – 150 goł.) od 1-3 kon.

 

 

8. Klasa "SPORT" E - maraton

 

samczyki       4 konkursy w latach 2016-2017 minimum 2.800 kon/km z lotów powyżej

i samiczki      700 km o ile conajmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi.

 

 

9. Klasa "SPORT" H

 

samczyki       6 konkursów w roku 2017 minimum 1.800 kon./km z lotów powyżej

i samiczki      300 km o ile conajmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi

 

 

10. Klasa "SPORT” G – gołębie roczne

 

samczyki i samiczki rocznika 2016 z konkursami w 2017 - minimum 500 kon./km lub z konkursami z 5 lotów dla których suma coeficjentów  jest najniższa (limit min. 500 konk/km) klasa G.

 

 

11. Klasa „STANDARD” – gołębie młode

 

samczyki i samiczki rocznika 2017 minimum 3 konkursy z lotów powyżej 100 km (limit min. 300 konk/km).

 

 

12. Klasa "SPORT” F – gołębie młode

 

samczyki i samiczki rocznika 2017 minimum 265 kon./km lub z konkursami z 3 lotów dla których suma coeficjentów  jest najniższa (limit min. 300 konk/km) klasa F.

 

 

 

13. Klasa – Dalekodystansowa

samczyki i samiczki z konkursami w 2017 - minimum 2 konkursy z lotów powyżej 700 km (limit min. 1400 konk/km)

 

 

UWAGA !

W wszystkich klasach obowiązują konkursy na bazie 1:5

tj. 20 % listy konkursowej

 

 

 

N A G R O D Y

 

za "standard" (wygląd i budowa) we wszystkich 13 klasach odrębnie dla samczyków i samiczek.

 

za "wyczyn" (największy kilometraż) w klasach:

 [2]  "WYCZYN"

 [3]  "SPORT WYCZYN" za dwa lata

 odrębnie dla samczyków i samiczek

 

za "najniższy coeficjent" w klasach "SPORT" A B C D E H oraz w klasie [10 tj. G] i [12 tj. F] wspólnie dla samczyków i samiczek.

 

 

Nagrody przyznawane będą w stosunku:

 

Klasa "Standard" [1]              - 1 nag. na 2 wystawiane gołębie za "standard"

Klasa "Wyczyn" [2]                - 1 nag. na 3 goł. za "wyczyn" i 1 nag. na 4 goł. za "standard"

Klasa „Sport wyczyn” [3]       - 1 nag. na 3 goł. za "wyczyn" i 1 nag. na 4 goł. za "standard"

Klasy A,B.C,D,E,H,                            - 1 nag. na 2 goł. za "coef." i 1 nag. na 4 goł. za "standard"

Klasa "Gołębie roczne"[10]   - 1 nag. na 4 goł. za "coef." z ilości gołębi zgłoszonych do „G”

      i 1 nag. na 4 goł. za "standard" z całości wystawionych gołębi

Klasa "Standard"młode [11]  - 1 nag. na 3 wystawiane gołębie za "standard"

Klasa "Gołębie młode" [12]   - 1 nag. na 4 goł. za "coef." z ilości gołębi zgłoszonych do „F”

      i 1 nag. na 4 goł. za "standard" z całości wystawionych gołębi

Klasa „Dalekodystansowa” [13]  1 nag. na 3 wystawiane gołębie za "standard"

 

Ponadto medalami (złoty, srebrny i brązowy) nagrodzone zostaną po 3 pierwsze gołębie za:

 "wyczyn" (największy kilometraż) w klasach:

 [2]  "WYCZYN" ;  [3]  "SPORT WYCZYN"; 

odrębnie dla samczyków i samiczek

„najniższy coeficjent" w klasach "SPORT" A B C D E H  i „ROCZNE” G i "MŁODE F" wspólnie dla samczyków i samiczek.

"standard" w klasie [1] "STANDARD" odrębnie dla samczyków i samiczek

"standard" w klasie [11] "STANDARD-młode" odrębnie dla samczyków i samiczek

„standard w klasie [13] „Dalekodystansowej” odrębnie dla samczyków i samiczek

 

 

 

Każdy Oddział jest zobligowany do wystawienia reprezentacji składającej się minimum z 50 gołębi.

 

Koszt wystawienia 1 gołębia to 7 zł.

 

Zgłoszenia gołębi danego hodowcy dokonuje Oddział macierzysty na obowiązującym druku zgłoszenia, potwierdzając zgodność danych zawartych w zgłoszeniu. Prosimy nie załączać list konkursowych ani kart wyników.

 

Zgłoszenia odbierane będą do dnia 27.11.2017.

Karty ocen gołębi przygotowane przez obliczeniowców oddziały dostarczą wraz ze zgłoszeniem.

 

Gołębie przyjmowane będą na wystawę w dniu 1 grudnia tj. piątek w godzinach:

17.00 - 17.30 Oddział Siemianowice

17.30 - 18.00 Oddział Katowice 1

18.00 - 18.30 Oddział Katowice 2

18.30 - 19.00 Oddział Mysłowice

 

Ocena gołębi nastąpi w dniu 2.12.2017 w godzinach porannych.

 

Zwiedzanie wystawy w dniu 2.12.2017 od 12.00 do 20.00 i w dniu 3.12.2017 od 9.00 do 16.00.

 

Wydawanie gołębi nastąpi w dniu 4.12.2017 od godz:

16.15 - 16.30 Oddział Mysłowice

16.30 - 17.00 Oddziały Katowice 1 i 2

17.00 Oddział Siemianowice

 

Bilety wstępu rozprowadzane będą w cenie 10 zł - kobiety i dzieci w wieku szkolnym wstęp wolny.

Bilety biorą udział w losowaniu gołębi czołowych hodowców rejonu, które będzie miało miejsce 3.12.2017 o godz. 16.00.

 

Rejonowe zebranie Zarządów Oddziałów odbędzie się  2.12.2017 o godz. 17.00

 

 

 

 

                                                                                              Za Zarząd:

 

                                                                            /Prezes Rejonu J.Synowiec/


WYNIKI OKRĘGU KATOWICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.11.2017

         MISTRZOSTWO  OKRĘGU KATOWICE - 2017 ROK - KATEGORIA GMP- MŁODE
Poz. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział PZHGP Konkursy Punkty
  MISTRZOWIE :      
1. LAZAR GRZEGORZ PSZCZYNA       24 952,99
2. PYKA  LESZEK RADZIONKÓW 24 946,02
3. BUGAŁA PIOTR RUDA ŚLĄSKA-2 24 942,48
  PRZODOWNICY :      
1. ROŻNIATA RADOSŁAW PSZCZYNA       24 941,10
2. NYCZ  STANISŁAW GÓRA 24 938,57
3. ŚMIŁOWSKI ADRIAN i KUPKA G. PILCHOWICE 24 929,40
4. SOJKA HERBERT ŻORY 24 926,07
5. ULCZOK W. i BRAŃCZYK GÓRA 24 923,19
6. KOT PIOTR i ROBERT RADZIONKÓW 24 923,11
7. PELIKAN WOJCIECH RADZIONKÓW 24 922,26
8. LIGOCKI TADEUSZ CZECHOWICE DZIEDZICE 24 913,11
9. OWCZORZ ŁUKASZ i TOMASZ LESZCZYNY 24 912,74
10. WYJADŁOWSKI JERZY i PAWEŁ BĘDZIN 24 909,36
11. PAJĄK AUGUSTYN i MARIUSZ ORZESZE 24 908,04
12. DWORAK GRZEGORZ RUDA ŚLĄSKA-2 24 906,00
13. MICHALSKI  KRYSTIAN ORZESZE 24 902,47
14. KOSTORZ BOGDAN i JERZY MYSŁOWICE      23 898,65
15. STANIA  STANISŁAW PSZCZYNA       24 898,30
16. LAZAR BRONISŁAWA PSZCZYNA       23 890,26
17. FLAK ARKADIUSZ MIASTECZKO ŚLĄSKIE 24 889,49
18. DZIUBA MAREK TOSZEK 24 889,18
19. PACUK MARIAN i GRAŻYNA MYSŁOWICE      24 870,46
20. WIDERSKI ROMAN RYBNIK-1 23 868,31
21. FIGOŁUSZKA PAWEŁ PSZCZYNA       24 856,58
22. BARAN  DARIUSZ MYSŁOWICE      23 855,26
23. KUŚ JAROSŁAW i KALINA RADZIONKÓW 23 850,44
24. CZEMPIEL GRZEGORZ PIEKARY ŚLĄSKIE-1 23 848,49
25. PITLOK K. i WIECZOREK J. PSZCZYNA       22 845,04
26. WICIOK HENRYK PILCHOWICE 22 843,13
27. SOBIERAJ GRZEGORZ MYSŁOWICE      22 843,12
28. MALEK JOACHIM PYSKOWICE 22 842,39
29. FRYSTACKI MIECZYSŁAW RYBNIK-1 23 840,53
30. REMISZ ROBERT RUDA ŚLĄSKA-2 23 839,35
31. BIELOCH MARIUSZ RUDA ŚLĄSKA-2 23 838,65
32. CUBER JANUSZ CZERWIONKA 23 837,62
33. STANEK ROMAN CZERWIONKA 22 834,22
34. WOJTASZEK ROMAN RUDA ŚLĄSKA-2 22 832,21
35. SIWY KRYSTIAN PIEKARY ŚLĄSKIE-1 22 829,34
36. SZAFRANIEC JAN CZERWIONKA 22 828,39
37. MAREK ZENON ORZESZE 22 828,10
38. NOWAK JAN KATOWICE-2 22 828,08
39. KONSEK  ALINA RYBNIK-2  ŚWIERKLANY 22 827,65
40. BROL KRYSTYNA RADZIONKÓW 22 826,06
41. IRMLER KAMIL PYSKOWICE 22 824,43
42. KŁYS ZDZISŁAW PIEKARY ŚLĄSKIE-1 22 824,34
43. BOGURSKI STANISŁAW RUDA ŚLĄSKA-1 22 822,60
44. ŻAK ZBIGNIEW ŚWIĘTOCHŁOWICE-CHORZÓW 22 813,81
45. STAŃCZAK JÓZEF PYSKOWICE 22 812,08
46. SZOŁTYSEK MIROSŁAW ŚWIĘTOCHŁOWICE-CHORZÓW 22 811,79
47. JODŁOWIEC - STRZELECKI MYSŁOWICE      22 810,86
48. BOBER SYLWESTER LESZCZYNY 22 810,69
49. BAKIERA PIOTR MYSŁOWICE      22 805,15
50. KOZIEŁ KRZYSZTOF BĘDZIN 22 804,38
         
         

Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<