Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


ODJAZD KABINY NA LOT NR1 , NR2 , NR3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.04.2017

GISZOWIEC     ---  19.00

PIASEK           ---  19.30

SZOPIENICE   ---  20.00

BOGUCICE      ---  20,30

OTWIERANIE   ZEGARÓW   12.00


Życzenia Świąteczne !!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.04.2017

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja"

                                  życzy Zarząd Oddziału


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.03.2017

KOMUNIKAT

w sprawie zasad oddawania spisów gołębi.

Loty gołębi starych 2017

 

 

Zarząd Oddziału informuje niniejszym wszystkich hodowców o terminach i zasadach oddawania spisów na loty gołębi starych, i tak:

 

Przekazanie spisów do obliczeniowca nastąpi w dniu 24.03.2017.

Spisy oddajemy na obowiązujących drukach, a posiadacze zegarów elektronicznych tylko i wyłącznie wydruk z zegara (bez przyporządkowanych obrączek kontrolnych).

Posiadacze zegarów tradycyjnych pamiętają o kolejności wpisywania tj. najpierw 50-tka do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych seriami obrączek od najniższej do najwyższej, potem pozostałe gołębie wg tych samych zasad.

Posiadacze zegarów elektronicznych wg tych samych zasad z wyjątkiem UNIKON-ów gdzie kolejność narzuca zegar (posiadacze UNIKON-ów zaznaczają 50-tkę poprzez dopisanie przy gołębiu literki „G”).

Wszyscy muszą pamiętać (tak właściciele zegarów tradycyjnych jak i elektronicznych) o obowiązku podania płci gołębi oraz barwy !

 

Za kompletność spisów wg powyższych zasad oraz kontrolę kart tożsamości odpowiadają Zarządy poszczególnych Sekcji.

 

Do dnia 07.04.2017 zostaną hodowcom dostarczone próbne wydruki spisów.

Hodowca dokonuje sprawdzenia spisu i nanosi w razie potrzeby stosowne poprawki. Poprawki nanosimy na próbny wydruk !!! i podpisujemy. Poprawki rozpatrujemy w ramach dostarczonego spisu z możliwością dopisania pojedynczych gołębi lub zastąpienia wykreślonych (niedopuszczalne jest dostarczenie w ramach poprawek zupełnie nowego spisu)!. Dopisywanie większej ilości gołębi może sugerować chęć ominięcia kontroli kart tożsamości przez hodowcę.

 

 

Do dnia 14.04.2017 sprawdzone próbne wydruki zostaną przekazane do obliczeniowca.

Posiadacze zegarów elektronicznych wraz ze sprawdzonym próbnym wydrukiem

bezwzględnie dostarczają wydruk spisu z zegara już z przyporządkowanymi obrączkami kontrolnymi – spis uporządkowania.

 

Należy pamiętać, że wykreślenie gołębia z próbnego wydruku musi pociągać za sobą jego usunięcie z zegara elektronicznego !!!.

 

Hodowca który chce wycofać gołębie z 50-tki wymieniając je na inne z poza nie wykonuje żadnych ruchów w zegarze, a tylko na próbnym wydruku wykreśla „G” gołębiom wycofanym i dopisuje „G” tym które mają zająć ich miejsce. Hodowcy nowe gołębie dopisują na końcu spisu (posiadacze UNIKON-ów muszą wg próbnego wydruku wskazać miejsce w którym zgodnie z zegarem dopisany gołąb został przyporządkowany).

 

Z przyczyn losowych za zgodą Zarządu Oddziału możliwe są przesunięcia powyższych terminów (choroba, szpital, delegacja, wyjazd itp.)

 

.

Dnia 21.04.2017 !!! wydrukowane zostaną spisy gołębi (3 kpl. - jeden do GMP jeden do MO) oraz wykonane listy startowo-zegarowe.

Trzeci komplet spisów wraz z całą dokumentacją (spisy hodowców i poprawki) zostanie przekazany do Oddziałowej Komisji Zegarowej i będzie stanowić wzornik wg którego rozpatrywane będą kwestie sporne pomiędzy hodowcą a obliczeniowcem.

 

Jakiekolwiek zmiany (wykreślenie gołębia, dopisanie gołębia, wymiana na innego) w zegarach elektronicznych po tym terminie będą traktowane jako próba manipulacji w zegarze

 

i zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Oddziałową Komisję Dyscyplinarną.

 

Dnia 24.04.2017 spisy do GMP i MO zostaną przekazane do Zarządu Okręgu oraz rozprowadzone zostaną listy startowo-zegarowe.

 

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się bezpośrednio z obliczeniowcem.

 

 

 

Uwaga !!!

 

Wraz ze sprawdzonym spisem gołębi należy bezwzględnie oddać podpisany niniejszy komunikat.

 

 

 

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania:

 

 

 

Dnia ________________ podpis hodowcy _____________________________W ZAKŁADCE WYNIKI SEZONÓW DODANO

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.10.2016

 ZESTAWIENIE ZBIORCZE  MP MŁODE

  SUPER  MISTRZOSTWO  ODDZ.

  POPRAWIONE  WYNIKI  REJONU  MŁODE

  WYNIKI  OKRĘGU  I  REGIONU  ŚLĄSK  III


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<